Kinh nghiệm sống quý báu dành cho người trẻ của doanh nhân Đoàn Thu Thủy: Đừng chọn sống an nhàn khi còn trẻ, chỉ khi nỗ lực không ngừng bạn mới có thể tạo dựng tương lai tốt đẹp