Lương Thị Mai Anh - TGD CTCP Sản xuất Beer Ibiero - Top 14 Nữ lãnh đạo cống hiến