Mặc dù không thừa nhận chuyện sinh con, nhưng vòng 1 và vòng 2 của Nhã Phương đã nói lên tất cả