Mang thai tháng cuối, chân phù nề nhưng Meghan Markle vẫn quyết không làm mình xấu bằng cách này