Miền Bắc nắng nóng kỷ lục, người dân dễ mắc phải những bệnh mùa hè gì? - GUU.vn