Miss Photo Happy Women Singapore 2020 Doris Trần (Trần Trúc Linh) - Nữ doanh nhân với tình yêu gia đình mãnh liệt