Monteverdi Việt Ý - đồng hành cùng đêm tiệc kỷ niệm 3 năm Happy Women