Mỹ: Đóng giả làm cảnh sát rồi "bắt nạt" nhầm cảnh sát xịn đang giả làm dân thường, thanh niên chơi dại xộ khám - GUU.vn