Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ? - GUU.vn