Nếu cho rằng chỉ phái mạnh mới hợp với vị trí lãnh đạo thì có lẽ bạn đã nhầm!