Nghiên cứu mới chỉ ra: Yêu càng nhiều, người càng 'béo' - GUU.vn