Nghiên cứu mới này sẽ khiến sứ mệnh đi tìm người ngoài hành tinh bước sang một chương mới - GUU.vn