Nhìn lại cuộc đời của Karl Lagerfeld, nhà thiết kế tài danh