Như phim Disney: Ông lão phát hiện chú chuột nhỏ bí mật giúp mình dọn dẹp bàn làm việc mỗi đêm - GUU.vn