Những thói quen giúp hình thành nên lối sống tối giản, khoa học: ít nhưng "chất" - GUU.vn