Nữ doanh nhân Đỗ Lê Thanh Thảo được bình chọn trở thành Đại sứ Miss Photo Happy Women Singapore 2020