Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Thêm được bình chọn Đại sứ vì cộng đồng Happy Women Queen