Nữ hoạ sĩ trẻ kết hôn được 2 tháng trải lòng khi phát hiện ung thư