Nữ hoàng Grand – doanh nhân Nguyễn Hiền tham gia Queen of the spa 2019