Phong vị dân gian và tư duy hiện đại hòa quyện trong BST Tình Tang của NTK Thủy Nguyễn | ELLE Việt Nam