Quá chán làm người, thanh niên Anh quyết định làm chó sống đời nhàn nhã - GUU.vn