Quảng cáo chế giễu việc dùng đũa, Burger King bị dân mạng đề nghị biến khỏi Việt Nam - GUU.vn