Rich kid 16 tuổi mặc set đồ 88 triệu: Em dùng đồ hiệu vì phù hợp với hoàn cảnh gia đình