Shark Linh nói về bình đẳng giới: Sao sếp nam khó tính thì gọi Xuất sắc, sếp nữ khó tính thì kêu Người đàn bà thép? Các bạn có dám nhận thách thức mua cho bé trai một búp bê mặc váy hồng?