Sốc khi biết mối quan hệ thực sự của vợ và bố nuôi