Street style ngày 3 tại Tuần lễ thời trang: Các nhóc tỳ lại lên đồ cực bảnh, chẳng ai chịu nhường spotlight cho ai