Suốt ngày bị chó cắn, nam sinh chế tạo thành công thiết bị... đuổi chó - GUU.vn