“Tháng ngày theo chân mẹ” – Yêu con theo cách của thiên nhiên