Thấy ông lão nhặt ve chai đứng thập thò ngoài cửa và mẹt bún đậu của chàng chủ quán tốt bụng khiến nhiều người ấm lòng - GUU.vn