Thi uống rượu, phù dâu mất mạng trong đám cưới bạn thân