Thử mặc suốt 1 bộ đồ trong 2 tháng, cô nàng này đã nhận được kết quả khiến ai cũng bất ngờ