Thử nghiệm bản phối mới cùng các thiết kế kinh điển của thời trang thập niên 80 | ELLE Việt Nam