Tổ chức Fashion Evolution lần đầu tổ chức triển lãm thời trang quy mô lớn nhất tại Hà Nội | ELLE Việt Nam