Tranh vui: Sự đối lập giữa kẻ yêu chơi bời và chàng trai yêu thật lòng