Trước Khá Bảnh, Dũng "trọc" và "thánh chửi" Dương Minh Tuyền cũng từng vướng vòng lao lý - GUU.vn