TRƯƠNG NGỌC ÁNH, VÕ HOÀNG YẾN, HOA HẬU TRÚC DIỄM… HỘI NGỘ TRÊN THẢM ĐỎ HỌP BÁO AQUAFINA VIETNAM INTERNATIONAL FASHION WEEK SPRING SUMMER 2019