Từ kinh doanh online đến giám đốc thương hiệu mỹ phẩm